Energy Coach voor KMO’s

In 3 stappen naar energiebesparingen die écht opbrengen

Energy Coach voor KMO’s onderzoekt welke energiebesparingen het interessantst zijn en begeleidt u stap voor stap bij de implementatie.

iStock-531439861

Financieel voordelig en milieuvriendelijk: daar gaan we voor.

 • Onafhankelijke expertise over performante en tegelijk realistisch haalbare energiebesparingstechnieken
 • Ontdek de beste return on investment voor uw specifieke bedrijfssituatie
 • Maximale ontzorging van uw medewerkers doorheen het volledige beslissings- en implementatietraject
 • Exclusief beschikbaar voor Vlaamse Agoria-leden (KMO’s), inclusief in het lidgeld

Wij adviseren en begeleiden, maar u beslist! Het volledige traject omvat 3 stappen:

Stap 1: Energiescan

Uw Energy Coach analyseert bij u ter plaatse de belangrijkste energiekosten en levert u op basis van zijn bevindingen een voorstel van besparingsplan af. In dat voorstel ziet u o.a. welk besparingspotentieel in uw bedrijf mogelijk is met de meest laagdrempelige energiebesparende technieken, welke investeringen die eventueel vergen en welke daarvan de terugverdientijd is.

Stap 2: uitwerking gekozen maatregelen

Uw Energy Coach begeleidt u bij  de verdere technische uitwerking van de maatregelen en doet dit aan de hand van zijn kennis van aanbieders en via mogelijke typeoffertes, raamcontracten of partnerships. De coach helpt u desgewenst bij het maken van keuzes en het plaatsen van bestellingen

Stap 3: zorgeloze implementatie

Uw Energy Coach kijkt als een goede engelbewaarder mee over de schouder van uw projectbeheerder en adviseert waar nodig om de vlotte installatie van uw energiebesparende investeringen te garanderen. Als deze laatste in aanmerking komen voor premies of subsidies, begeleidt hij u bovendien bij de aanvraag daarvan.

Technologieën onder de loep!


Uw Energy Coach houdt van snel en tastbaar resultaat. In het begeleidingstraject ligt de klemtoon daarom op energiebesparende investeringen met groot terugverdieneffect, die bovendien geen onrealistisch hoge of moeilijke investeringen vergen voor de gemiddelde KMO. Het betreft in het bijzonder de volgende techieken:

iStock-workTeam
 • Metering-monitoring
 • Opsporing nullast
 • Relighting
 • HVAC regeling
 • Optimalisatie persluchtinstallatie
 • Mogelijkheid tot installatie PV

Wie kan er deelnemen?

Het Energy Coach voor KMO’s-programma is:

 • Exclusief beschikbaar voor leden van Agoria
 • Inbegrepen in het lidgeld
 • U moet echter een in Vlaanderen gevestigde KMOzijn
 • Met een maximaal jaarlijks primair energieverbruik van 0,1 PJ
 • Er kunnen maximaal 60 bedrijven deelnemen

Voldoet u aan de bovenstaande criteria dan kan u deelnemen aan de infosessie op 17 april. Hier zal de Energy Coach meer toelichting geven over zijn aanpak en de meest courante maatregelen.

Leeuw-Energie

KMO's - Volgens de Europese definitie van kleine en middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: minder dan 50 werknemers tewerkstellen; een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro; beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium. Middelgrote ondernemingen zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: minder dan 250 werknemers tewerkstellen; een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro; beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium; en geen kleine onderneming zijn.

Uw Agoria Energy Coach, is perfect op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot energieverbruik door bedrijven, de prijsvooruitzichten voor energie, de eventuele subsidiemogelijkheden of fiscale stimulansen voor energiebesparende investeringen en alle aanverwante thema’s. Daarnaast kan hij u vanuit een onafhankelijke positie adviseren over de in dit domein relevante technologieën en marktspelers. Kortom, hij is de ideale partner om u de weg te wijzen naar energiebesparingen die meteen het verschil maken in uw verbruik… en in uw portemonnee.

Albrecht Moortgat

Benieuwd hoeveel u kan besparen?

Vul uw gegevens in en onze coach neemt met u contact op!